Kuliah Online BSI
Tugas Etika Profesi Kelas 6 B - Printable Version

+- Kuliah Online BSI (https://kuliah.trisnowlaharwetan.net)
+-- Forum: My Category (https://kuliah.trisnowlaharwetan.net/forum-1.html)
+--- Forum: Kuliahku (https://kuliah.trisnowlaharwetan.net/forum-5.html)
+---- Forum: ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (https://kuliah.trisnowlaharwetan.net/forum-12.html)
+---- Thread: Tugas Etika Profesi Kelas 6 B (/thread-11129.html)Tugas Etika Profesi Kelas 6 B - admin - 05-17-2018

Silakan upload file presentasi dan makalah di sini

tulis kelompok dan nama kelompoknya


RE: Tugas Etika Profesi Kelas 6 B - novi yati - 05-30-2018

Nama Kelompok : KELOMPOK 4

1.EKA JULIATI        12152611
2.VIKY FERI           12152257
3.YULIANA N          12152148
4.YULI LESTARI      12152196
5.NOVIYATI            12153532RE: Tugas Etika Profesi Kelas 6 B - Siti Rahma - 05-30-2018

KELOMPOK 5

1. TRI FEBRIANI SAPUTRI              12152183


2. SITI FITRIYATUN                       12152279


3. RESTI MAHMUDAH                     12152782


4. SITI RAHMA                              12153312


5. ANGGI YAYI AYUNDA                   12153741

 
 


 RE: Tugas Etika Profesi Kelas 6 B - Ulfah Betrianingsih - 06-06-2018

Kelompok 9 Mata Kuliah Etika Profesi 12.6B.21
Nama Anggota Kelompok :
1. Ardian (12152616 )
2. Mohammad Caesar A (12153016)
3. Niken Sapulangi (12152583)
4. Rose Liantika (12153527)
5. Ulfah Betrianingsih (12153308)


RE: Tugas Etika Profesi Kelas 6 B - Dhea Ariftya - 06-07-2018

kelompok 11 kelas 6b

1.     Dhea Ariftya                             (12152259)
2.     Gani Kristian                            (12152658)
3.     Hafez Fadhil Ahsandana           (12153291)
4.     Laura Pitaloka                          (12153132)
5.     Wahyu Rizal Majid                   (12152872)